Informacja w sprawie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola w Łące


       Zgodnie z Zarządzeniem nr 794/2021 Wójta Gminy Trzebownisko z dnia 11 stycznia 2021 r., od dnia 1 marca rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola w Łące. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z kalendarzem zamieszczonym w zarządzeniu. Wnioski wraz z załącznikami (oświadczeniami) znajdują się poniżej na stronie internetowej. Wnioski w formie papierowej można odebrać w sekretariacie zespołu szkół. Wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym wypełnione drogą elektroniczną należy zapisać w PDF lub zeskanować i przesłać na adres e-mail szkoły: zslaka@wp.pl, natomiast wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym wypełnione w formie papierowej należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach od 9.00 do 14.00, w każdy wtorek tygodnia od godz. 9.00 do 16.00. Składając wniosek w sekretariacie proszę pamiętać o zasadach „reżimu sanitarnego”, przed wejściem do szkoły proszę zasłonić usta i nos, zdezynfekować ręce i zachować dystans społeczny.

Wnioski należy złożyć w terminie: 1 – 19 marca 2021 r.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzić będzie komisja rekrutacyjna powołana Zarządzeniem nr 3/2021 Dyrektora Zespołu Szkól w Łące z dnia 1.02.2021 r.

Zofia Pasierb – Dyrektor Zespołu Szkół w Łące


Poniżej w załączeniu:

  1. Zarządzenie Wójta Gminy Trzebownisko: 
  2. Uchwała Rady Gminy
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (do pobrania)
  4. Załączniki – oświadczenia (do pobrania)

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *