Grono pedagogiczne

nazwisko i imię pełniona funkcja, nauczany przedmiot
Pasierb Zofia dyrektor szkoły
Rzeszutek-Lech Renata wicedyrektor
Babula Joanna język polski, doradztwo zawodowe, pedagog szkolny
Bal- Krasowska Agnieszka edukacja wczesnoszkolna, logopedia
Bednarz- Śliwińska Iwona język polski, historia
Bryg Agnieszka język angielski
Katarzyna Hałys chemia, biologia, przyroda, WDŻR
Barbara Zięba edukacja wczesnoszkolna, edukacja przedszkolna
Demków Ewa informatyka, technika, fizyka, matematyka
Drzał Sylwia język angielski
Durak Joanna muzyka, plastyka
Gaweł-Stochla Magdalena edukacja przedszkolna, logopedia
Gnat Urszula edukacja wczesnoszkolna, edukacja przedszkolna
ks. Buchowski Andrzej religia
ks. Mastaj Mariusz religia
Krupaska Anna przyroda, biologia
Kuźniar Barbara edukacja przedszkolna
Mikłoś Małgorzata historia, geografia, wychowanie do życia w rodzinie, nauczyciel bibliotekarz
Miazga-Woźny Marzena edukacja przedszkolna
Markiewicz Aleksandra edukacja przedszkolna, zajęcia rewalidacyjne
Muryjas Sylwia edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna
Pietruszka Ewelina język niemiecki
Porada Sabina edukacja przedszkolna
Rejman Beata edukacja przedszkolna
Sądy-Pytko Magdalena edukacja wczesnoszkolna
Sitarz Bożena historia, wiedza o społeczeństwie, nauczyciel bibliotekarz
Sworszt Radosław wychowanie fizyczne
Szuberla Edyta matematyka, terapia pedagogiczna
Wajda Justyna matematyka, informatyka, technika
Żyszkiewicz Damian wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Nauczyciele–wychowawcy w roku szkolnym 2021/2022

Grupa/Klasa Imię i nazwisko nauczyciela-wychowawcy

PRZEDSZKOLE

Grupa I mgr Beata Rejman,  mgr Magdalena Gaweł-Stochla
Grupa II mgr Sabina Porada 
Grupa III mgr Barbara Kuźniar
Grupa IV mgr Marzena Miazga-Woźny

SZKOŁA PODSTAWOWA

kl. I mgr Barbara Zięba
kl. II mgr Magdalena Sądy-Pytko
kl. III mgr Agnieszka Bal-Krasowska
kl. IV mgr Joanna Babula
kl. V mgr Iwona Bednarz -Śliwińska
kl. VI mgr Radosław Sworszt
kl. VII mgr Mikłoś Małgorzata
kl. VIIIa mgr Damian Żyszkiewicz
kl. VIIIb mgr Ewa Demków

Możliwość komentowania została wyłączona.