Informacja w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla klasy I Szkoły Podstawowej w Łące


       Zgodnie z Zarządzeniem nr 795/2021 Wójta Gminy Trzebownisko z dnia 11 stycznia 2021 r., od dnia 5 marca rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne do klasy I Szkoły Podstawowej w Łące. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z kalendarzem zamieszczonym w zarządzeniu. Wnioski w formie elektronicznej znajdują się poniżej, wnioski w formie papierowej można odebrać w sekretariacie zespołu szkół. Wypełnione drogą elektroniczną wnioski i załączniki należy zapisać w PDF, dokumenty zeskanować i przesłać na adres e-mail szkoły: zslaka@wp.pl Natomiast wnioski wypełnione w formie papierowej należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach od 9.00 do 14.00, w każdy wtorek tygodnia od godz. 9.00 do 16.00. Składając wniosek w sekretariacie proszę pamiętać o zasadach „reżimu sanitarnego”, przed wejściem do szkoły proszę zasłonić usta i nos, zdezynfekować ręce i zachować dystans społeczny. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (obwód Szkoły Podstawowej w Łące obejmuje w całości miejscowość: Łąka) składają wypełnioną tylko pierwszą stronę wniosku. Natomiast rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem składają wypełniony wniosek w całości wraz
z załącznikami (oświadczeniami) i dokumentacją potwierdzającą spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wnioski należy złożyć w terminie: 5 – 19 marca 2021 r.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzić będzie komisja rekrutacyjna powołana Zarządzeniem nr 2/2021 Dyrektora Zespołu Szkół w Łące z dnia 1.02.2021 r.

Zgodnie z art. 133 Prawo Oświatowe – „Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami”.

Zofia Pasierb – Dyrektor Zespołu Szkół w Łące


Poniżej w załączeniu:

  1. Zarządzenie Wójta Gminy Trzebownisko
  2. Uchwała Rady Gminy
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka do kl. I (do pobrania)
  4. Oświadczenia (do pobrania)

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *