Historia Szkoły

Szkoła Ludowa

zs stare

Nauczanie w pierwszej szkole ludowej rozpoczęło sięna przełomie 1881/82 r. Szkoła w Łące była pierwszą otwartą szkołą w okolicy, przekształconą później w szkołę dwuklasową. Długoletnim nauczycielem w owym czasie był Jan Tadkowski. W pierwszych latach XX wieku rozbudowano budynek i utworzono szkołę czteroklasową. W późniejszych latach dotychczasowa szkoła czteroklasowa została przekształcona w siedmioklasową. Do roku 1947 kierownikiem szkoły był Wojciech Trojanowski. W szkole uczyła również jego żona Stanisława . Po śmierci pana Trojanowskiego szkołą kierowali kolejno pan Władysław Krupa i Antoni Borowiec.
Mieszkańcy wsi Ląka którym leżało na sercu dobro przyszłych pokoleń, dostrzegli potrzebę rozbudowy dotychczasowego budynku szkolnego. W 1956 roku powstał komitet rozbudowy szkoły w skład którego wchodzili: Jan Kula, Karol Sierżęga, Walenty Micał, Franciszek Piekło, Antoni Porada i inni.
Fundusze na rozbudowę pochodziły ze składek społecznych oraz państwowych dotacji. Rozbudowę drugiego skrzydła zakończono w 1961 roku i w tym też roku oddano do użytku. W obszerniejszej i piękniejszej szkole kierownikiem był Eugieniusz Fogiel, który objął to repliki stanowisko w 1960 roku po panu Borowcu.
W 1967 r. dotychczasową siedmioklasową szkołę przekształcono w ośmioklasową. W roku 1974 w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego kierownika zarząd nad szkołą przejął pan Tadeusz Główka. W latach w których pełnił funkcję kierownika a następnie dyrektora szkoły dokonał wiele zmian mających na celu poprawę warunków pracy nauczycieli i nauki. W 1983r. rozpoczęto remont kapitalny szkoły. Zainstalowano centralne ogrzewanie, kanalizację oraz doprowadzono bieżącą wodę. Należy zaznaczyć, że funkcję dyrektora szkoły pełnili również pan Robert Królikowski (1.09.1985 r. – 30.11.1990 r.) oraz pan Mirosław Robak (02. 1991 r. – 06.1992 r.)

Nowa Szkoła w Łące

zs nowe

W latach osiemdziesiątych wieś Łąka zaczęła intensywnie rozbudowywać się. W związku z czym obowiązek szkolny realizowała coraz większa liczba uczniów. Brakowało sal lekcyjnych, poza tym w pierwszym jeszcze przedwojennym budynku szkolnym zaczęły pękać drewniane stropy,stwarzając tym samym zagrożenie dla uczących się dzieci. W związku z zaistniałą sytuacją wynikła potrzeba wybudowania nowej szkoły. Projekt budowy nowej szkoły gorąco popierał proboszcz parafii ks. Władysław Kopociński, ówczesny senator Rzeczpospolitej Polskiej pan Józef Ślisz, oraz mieszkańcy wioski. 16 grudnia 1990 r. na zebraniu wiejskim powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Łące. Przez dwa lata trwały prace przygotowawcze i projektowe. 6 kwietnia 1992 r. rozpoczęto budowę nowej szkoły. Przy dużym zaangażowaniu wsi rozpoczęto kopanie fundamentów pod budynek główny i salę gimnastyczną. 24 sierpnia 1992 r. nowym dyrektorem został pan Marek Sitarz. To właśnie na jego barki spadł ogromny ciężar związany z budową nowego obiektu. Prace budowlane trwały do 10 października1993 r., kiedy to dokonano wmurowania kamienia węgielnego. 20 maja 1994 r. zostały ukończone prace związane z budową głównego budynku. 30 sierpnia 1995 r. szkoła została oddana do użytku.
Dopełnieniem tej historycznej daty był dzień 11 listopada 1995 r. kiedy to ks. bp Kazimierz Górny dokonał uroczystego poświęcenia szkoły.

Możliwość komentowania została wyłączona.