LIST WICEMINISTER MARZENY MACHAŁEK DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW PO POWROCIE UCZNIÓW DO NAUKI STACJONARNEJ.

Warszawa, 21 lutego 2022 r. Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie, od prawie dwóch lat zmagamy się z pandemią COVID-19. W sytuacji zagrożenia epidemicznego staramy się podejmować działania, które przyczyniają się do ograniczenia ryzyka zakażenia i zwiększenia bezpieczeństwa. Od wielu miesięcy przedszkola, szkoły i placówki funkcjonują w podwyższonym reżimie sanitarnym, który regulują ogólnie obowiązujące przepisy, w tym także wytyczne MEiN, MZ i GIS dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wprowadzenie podwyższonych standardów bezpieczeństwa służy temu, aby nauka i opieka mogły… Czytaj wiecej