WYKAZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

                                                                                                                              Łąka, dn.17.09.2021r.

WYKAZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Nazwisko i imię nauczyciela

Rodzaj prowadzonych zajęć

Dzień tygodnia
i godziny zajęć

Uwagi

Babula Joanna

kółko teatralne- klasa VII

piątek 13.35- 14.20

od 08.10.2021 r.

zajęcia wyrównawcze- klasa IV

piątek 12.45-13.30

od 08.10.2021 r.

kółko polonistyczne przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty – klasa VIII a

czwartek 13.35- 14.20

od 02.12.2021 r.

Bal-Krasowska Agnieszka

zajęcia logopedyczne

 

piątek 11.40 – 12.25

z projektu organizacyjnego

zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów – klasa III

środa 11.40- 12.25

co tydzień

zajęcia na świetlicy profilaktyczno – wychowawczej

 

 

wtorek 12.30 – 15.30

w ramach świetlicy profilaktyczno-wychowawczej

Katarzyna Hałys

zajęcia wyrównawcze z chemii

piątek

14.35- 15.20

dla chętnych

Bryg Agnieszka

kółko j. angielski przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty – klasa VII

piątek 7.05-7.50

od 24.09.2021 r.

kółko j. angielski – klasa V

poniedziałek 13.35 – 14.20

z projektu organizacyjnego

kółko j. angielski – klasa IV

środa 12.45 – 13.30

od 22.09.2021 r.

 

Demków Ewa

kółko matematyczne- klasa VIIIb

piątek 8.00-8.45

z projektu organizacyjnego

szkolne koło Caritas

piątek 7.30-8.00

co drugi tydzień

Drzał Sylwia

kółko j. angielskiego dla klas VIII a i VIII b przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

 

 

 

poniedziałek 14.35 – 15.20

co drugi tydzień

gr. I od 15.11.2021 r.

gr. II od 22.11.2021 r.

zajęcia na świetlicy profilaktyczno – wychowawczej

 

piątek

12.30 – 15.30

w ramach świetlicy profilaktyczno-wychowawczej

Gnat Urszula

kółko plastyczne- klasa III

poniedziałek 12.45- 13.30

co tydzień

kółko edukacji wczesnoszkolnej – klasa III

poniedziałek 11.40- 12.25

 

z projektu organizacyjnego

Zięba Barbara

kółko plastyczne- klasa I

wtorek 11.40 – 12.25

co tydzień

od 21.09.2021 r.

kółko edukacji wczesnoszkolnej- klasa I

poniedziałek 11.40 – 12.25

z projektu organizacyjnego

terapia pedagogiczna

gr. I piątek 11.40-12.25

gr. II piątek

7.10- 7.55

z projektu organizacyjnego

Kurpaska Anna

kółko biologiczne

wtorek 7.10- 7.55

od 15.09 co drugi tydzień

kółko ekologiczne – klasa VI

czwartek 12.45-13.30

z projektu organizacyjnego

kółko ekologiczne- klasa

VIII b

wtorek 7.10- 7.55

co drugi tydzień od 15.10. 2021 r.

Ewelina Pietruszka

 

 

kółko j. niemieckiego dla klasy VIII b przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

 

poniedziałek 14.35-15.20

od 04.10.2021 r.

ks. Mariusz Mastaj

 

 

szkolne koło Caritas

piątek 7.30-8.00

co drugi tydzień

Mikłoś Małgorzata

zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z geografii – klasa VIII, VII

czwartek 7.10- 7.55

co tydzień

innowacja pedagogiczna

klasa VII

wtorek 7.10 – 7.55

co tydzień

Sądy- Pytko Magdalena

kółko muzyczno-plastyczne – klasa II

poniedziałek 11.40- 12.25

co dwa tygodnie

zajęcia poszerzające materiał programowy z edukacji matematycznej „Potyczki matematyczne”- klasa II

poniedziałek 11.40- 12.25

co dwa tygodnie

kółko edukacji wczesnoszkolnej „ Potyczki ortograficzne i gramatyczne”- klasa II

czwartek 11.40-12.25

z projektu organizacyjnego

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – klasa II

wtorek 11.40-12.25

co dwa tygodnie

Sitarz Bożena

kółko historyczne- klasa IV

czwartek 13.40 – 14.25

od stycznia

 

 

Iwona Śliwińska- Bednarz

kółko polonistyczne przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty – klasa VIII b

piątek 13.35 – 14.20

co tydzień

kółko rozwijające – klasa V

wtorek 14.35- 15.20

co tydzień

Sworszt Radosław

zajęcia sportowe SKS

Gry drużynowe

– klasy IV – VIII

poniedziałek

15.30 – 16.30

czwartek

13.30- 14.30

 

co tydzień

Szuberla Edyta

kółko matematyczne- klasa VII

piątek 8.00-8.45

z projektu organizacyjnego

Wajda Justyna

kółko matematyczne – klasa VIIIa

wtorek 8.00-8.45

z projektu organizacyjnego

kółko rozwijające z matematyki- klasa V

piątek 11.40- 12.25

co drugi tydzień

kółko wyrównawcze z matematyki – klasa V

piątek 11.40- 12.25

co drugi tydzień

 

Żyszkiewicz Damian

 

zajęcia sportowe SKS – klasy IV – VIII

wtorek 14.30 – 15.30

co tydzień

Magdalena Gaweł – Stochla

zajęcia logopedyczne

czwartek 11.30- 12.30

z projektu organizacyjnego

 

zajęcia na świetlicy profilaktyczno – wychowawczej

czwartek 12.30 – 15.30

w ramach świetlicy profilaktyczno-wychowawczej

 

 

 

 

 

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *