Regulamin biblioteki szkolnej i centrum multimedialnego

1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

2. W bibliotece obowiązuje cisza.

3. Do biblioteki nie można wnosić ani spożywać posiłków.

4. Jednorazowo można wypożyczyć pięć książek, w tym dwie lektury.

5. Wypożyczoną książkę można zatrzymać na okres dwóch tygodni, a lektury do miesiąca.

6. Za zniszczoną książkę odpowiada czytelnik.

7. Za zgubioną lub zniszczoną książkę czytelnik jest zobowiązany przynieść nową.

8. Do półek z książkami można podchodzić po uzyskaniu zezwolenia.

9. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko w czytelni za zgodą bibliotekarza

10. Z końcem roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone.

11.Ze stanowisk komputerowych w pracowni multimedialnej mogą korzystać wszyscy nauczyciele oraz uczniowie przed lub po lekcjach za zgodą bibliotekarza.

12. Z jednego komputera mogą korzystać najwyżej dwie osoby.

13. Nie można wykorzystywać komputera do gier bez zgody nauczyciela.

14. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

Możliwość komentowania została wyłączona.