INFORMACJA DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLA W ŁĄCE

Rozpoczęcie zajęć w przedszkolu nastąpi 1 września 2023r. zgodnie z organizacją pracy Przedszkola w Łące. 1 września będzie dniem organizacyjnym, w tym dniu posiłki będą przygotowane i wydawane dzieciom zgodnie z harmonogramem żywienia.

Koszt pobytu dziecka w przedszkolu to 1 zł za każdą dodatkowo zadeklarowaną godzinę poza godzinami realizacji podstawy programowej ( tj. 8.30 -13.30). Stawka żywieniowa to 8 zł za dzień (śniadanie, zupa, II danie i podwieczorek). Pozostałe informacje dotyczące żywienia udziela Pani intendentka Monika Salach pod numerem telefonu 17 7727617

Dzieci przyprowadzają Państwo zgodnie z  zadeklarowanymi godzinami pobytu dziecka w przedszkolu.

Rodzice dzieci, które po raz pierwszy przyjdą do przedszkola otrzymają po 1 karcie programu „e-dziecko”. Koszt karty to 20 zł. Pieniądze proszę wpłacić wychowawcom w dniu 1 września.

Strona programu to: edziecko.edu.pl

Login dziecka to: numer zakupionej karty dziecka

Hasło to: imię dziecka pisane z dużej litery (hasło można zmienić po pierwszym zalogowaniu)

Otrzymaną kartę należy sczytywać w czytniku przy wejściu do szatni każdorazowo rano i po południu (również 1 września).

W programie należy zgłaszać nieobecności dziecka w przedszkolu najpóźniej do godziny 14.00 dnia poprzedzającego tę nieobecność.

Dodatkowe karty można zakupić poprzez system w programie e-dziecko.

W dniu 1 września otrzymacie Państwo od wychowawców informacje dotyczące bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem dziecka w przedszkolu.

1 września dzieci proszę przyprowadzić do następujących sal przedszkolnych:

  • Grupa I Biedronki – sala nr 16
  • Grupa II Jeżyki – sala nr 15
  • Grupa III Motylki – sala nr 13
  • Grupa IV Tygryski – sala nr 12

Zofia Pasierb

Dyrektor Zespołu Szkół w Łące

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.