Programy ekologiczne


moda ekologiczna 1024x683W tym roku szkolnym Zespół Szkół w Łące podjął się realizacji dwóch, międzynarodowych programów ekologicznych. Pierwszym z nich był „Badacz Wody”, który jest jest ogólnoświatową akcją, która za główny cel stawia sobie ochronę tego, co dla ludzi najcenniejsze – wody. Przez wszelakie wyzwania i misje młodzież może uświadamiać siebie i otoczenie o tym, jak ważna jest ochrona i oszczędzanie wody. Nasza szkoła już po raz drugi uczestniczyła w tej akcji. W tym roku szkolnym zostali zaangażowani uczniowie trzeciej klasy gimnazjum, którzy mimo natłoku

 pracy przed egzaminem, starali się jak najbardziej uświadamiać nasze szkolne otoczenie. Wykonywali oni różnorakie plakaty, przeprowadzali badania dotyczące zużycia wody, ograniczali jej użycie w szkole, a także sami, w swoich domach stosowali wymyślone przez nich metody oszczędzania.

Dzięki programowi „Badacz Wody” w naszych domach są teraz zbiorniki na deszczówkę, które służą do podlewania ekologicznych grządek i kwiatów. Oszczędza się wodę także wewnątrz domów – przy myciu naczyń, zębów, samochodów.

Realizujemy także Program Szkoły dla Ekorozwoju, który objął swoim działaniem zarówno szkołę podstawową, jak i gimnazjum. W tym programie nasza szkoła ubiega się o „Certyfikat Zielonej Flagi”.

W ramach tego programu realizowane były dwa obszary tematyczne – Żywność i Odpady.

Celem głównym pierwszego bloku tematycznego „Żywność” było nauczenie dzieci, że nie należy marnować żywności oraz kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych i odpowiedzialnego gospodarowania żywnością. „Żywność to dar – bądźmy odpowiedzialni” to hasło przewodnie wszystkich działań, pod nim odbyły się wywiady z uczniami na temat zmiany nawyków żywieniowych i korzyści z przynoszenia drugiego śniadania, a także pomocy potrzebującym.

Efektem rzeczowym było nie marnowanie pożywienia, czyli nie wyrzucanie do kosza, zbiórka żywności oraz promowanie spożywania owoców i warzyw.

Efektem ekologicznym było używanie opakowań śniadaniowych wielokrotnego użytku, aby zmniejszyć ilość odpadów. Dzieci ograniczyły spożywanie słodyczy oraz chipsów na rzecz warzyw i owoców.

Uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w różnorodne działania, które miały na celu propagowanie zdrowego odżywania wśród dorastającej młodzieży. Wielu z nich organizowało warsztaty, które były nie tylko dobrą zabawą, ale też sporą dawką wiedzy na temat żywności.

Pierwsze warsztaty odbyły się już w lutym 2017 roku. Zorganizowana grupa przeprowadziła zajęcia warsztatowe na temat poszanowania i nie marnowania żywności – „Żywność to dar”. W ramach tych warsztatów odbyły się zajęcia o charakterze lekcyjnym, w których przytoczono uczniom zasady zdrowego odżywiania, film, a także odbyła się żywa dyskusja.

Następne warsztaty odbywały się jedne po drugich, na których uczniowie mieli wspólny cel – pokazać młodzieży, że odżywanie ma znaczenie dla zdrowia. Wykonali gazetkę tematyczną o tytule „Świat bez głodu”, która dotyczyła głównie problemu głodu na świecie, a także marnowania żywności. Przeprowadzili degustację przetworów domowych w celu promowania jedzenia owoców i warzyw. Zademonstrowali samodzielne komponowanie posiłków przez dzieci i poczęstunek dla rodziców. Dzieci z przedszkoli oraz młodszych klas szkoły podstawowej chętnie angażowały się w każde z przeprowadzonych działań.

Drugi krąg tematyczny obejmował Odpady. Działaliśmy pod hasłem „Cenne odpady”, które obejmowało działalność człowieka na przyrodę oraz znaczenie przyrody dla człowieka. A także tworzenie sytuacji sprzyjającej konieczności segregacji odpadów tj.: zajęcia lekcyjne, zajęcia warsztatowe, wycieczka do lasu czy są w nim śmieci, systematyczny monitoring segregacji odpadów w szkole.

W naszej szkole obchodzimy Pierwszy Dzień Wiosny i z tej okazji uczniowie kształtowali nową Modę Ekologiczną, czyli przebrania wykonane z opakowań przeznaczonych do recyklingu.

Pod nadzorem Pani polonistki uczniowie klasy V i VI układali rymowanki zachęcające do segregowania cennych odpadów. Następnie zredagowali apel do rodziców, który miał na celu rozpropagowanie używania toreb wielokrotnego użytku na zakupy. Następna grupa przeprowadziła debatę o odpadach i głośne czytanie książek o tej samej tematyce. Na lekcjach techniki zaprojektowano i rozprowadzono ulotki dotyczące potrzeby segregacji śmieci i ich recyklingu.

W całej szkole: w klasach, sekretariacie, przedszkolu, a także pokoju nauczycielskim monitorowaliśmy poziom odpadów, który z końcem roku znacząco zmniejszył się.

Zarówno „Badacz Wody”, jak i Program Szkoły dla Ekorozwoju pozwoliły na rozwinięcie naszej świadomości w kwestiach ekologicznych oraz pomogły znaleźć skuteczne sposoby na chronienie siebie i otoczenia. Uczniowie chętnie uczestniczyli, a także zdobywali dodatkową wiedzę i umiejętności, z których mogą korzystać w życiu codziennym.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *