Ogólnoplski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – eliminacje powiatu rzeszowskiego


brd

W dniu 12 maja 2015 r. odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Gospodarzem turnieju był Zespół Szkół w Łące, a organizatorem – Polski Związek Motorowy w Rzeszowie. Współorganizatorami turnieju byli: Komenda Miejska Policji w Rzeszowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie oraz Automobilklub Rzeszowski. Honorowy patronat nad turniejem objął Wójt Gminy Trzebownisko Pan Lesław Kuźniar.
W Turnieju udział wzięło osiem czteroosobowych drużyn ze szkół podstawowych: Dynów, Górno, Harta, Krasne, Łąka, Łowisko, Wysoka Głogowska, Zgłobień oraz sześć trzyosobowych drużyn ze szkół gimnazjalnych: Dynów, Górno, Harta, Łąka, Strażów, Wysoka Głogowska.

GALERIA ZDJĘĆ

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,w tym w szczególności bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Założeniem turniejów jest jak najszerszy udział dzieci i młodzieży. Aby dotrzeć do finału krajowego uczestnicy przechodzą eliminacje na poziomie szkoły, gminy, powiatu i województwa.
Oficjalnego otwarcia Turnieju dokonała Pani Zofia Pasierb – Dyrektor Zespołu Szkół w Łące. Turniej składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna miała na celu sprawdzenie wiedzy uczestników z zakresu przepisów o ruchu drogowym, znajomości znaków drogowych i zasad udzielania pomocy przedmedycznej. Po rozwiązaniu testu każdy uczestnik turnieju przystąpił do części praktycznej, polegającej na przejechaniu rowerem przez miasteczko ruchu drogowego i pokonaniu toru przeszkód.

W kategorii szkół podstawowych

  1. I miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Górnie w składzie: Konrad Burek, Mateusz Wójcik, Anna Sączawa, Magdalena Ożóg z opiekunem Panem Jackiem Rembiszem,
  2. II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Łące w składzie: Kamila Kłęk, Wiktoria Całka, Bartłomiej Szczepański, Jan Ślęzak z opiekunem Panią Ewą Demków,
  3. III miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Łowisku w składzie: Mariusz Kida, Aleksandra Bolka, Marcelina Zdeb, Emil Stopyra z opiekunem Panem Jackiem Rembiszem

Zwycięska drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Górnie będzie reprezentowała powiat rzeszowski
w eliminacjach wojewódzkich.

W kategorii szkół gimnazjalnych

  1. I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Górnie w składzie: Dominik Zdeb, Artur Maziarz, Kacper Burek z opiekunem Panem Jackiem Rembiszem;
  2. II miejsce – drużyna z Gimnazjum w Łące w składzie: Aleksandra Cyrnek, Jerzy Brzoza, Karol Ryś pod opieką Pani Ewy Demków,
  3. III miejsce – Gimnazjum w Wysokiej Głogowskiej w składzie: Paweł Kielar, Karol Kielar, Łukasz Marecki z opiekunem Panem Pawłem Pawliczakiem.

Zwycięska drużyna z Gimnazjum w Górnie będzie reprezentowała powiat rzeszowski w eliminacjach wojewódzkich dla szkół gimnazjalnych.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *