MAJOWE ŚWIĘTA

MAJOWE ŚWIĘTA – DNI, O KTÓRYCH NALEŻY PAMIĘTAĆ

3 majaMaj jest miesiącem szczególnym w historii Polski. W pierwszych dniach tego miesiąca obchodzone są w Polsce trzy ważne święta. Ale czy tak naprawdę wszyscy wiemy, dlaczego świętujemy? Warto przypomnieć sobie, skąd  wzięły się święta majowe. Dlaczego je świętujemy i komu je zawdzięczamy?

1 Maja to Międzynarodowy Dzień Pracy. Rodowód tego święta sięga XIX wieku i niestety jest naznaczony krwią i cierpieniem wielu osób. Święto zostało ustanowione w Paryżu w 1890 r. przez Kongres założycielski II Międzynarodówki. Wybrana data była wyrazem pamięci dla strajkujących robotników z Chicago, którzy w 1886 r. protestowali przeciwko niskim płacom oraz 12-godzinnemu dniowi pracy. Manifestacja została brutalnie stłumiona przez policję, w wyniku czego życie straciło wiele osób. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 roku.

2 Maja został ustanowiony Dniem Flagi Państwowej. Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych wprowadzone na mocy ustawy z dn. 20 listopada 2004 r. o godle, barwach i hymnie narodowym. Głównym założeniem tego święta jest popularyzacja wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.

3 Maja obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji z 1791 r. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie konstytucja uchwalona przez tzw. Sejm Wielki, zwany także Sejmem Czteroletnim. Za jej autorów uważa się między innymi króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego, wielkiego marszałka litewskiego Ignacego Potockiego, ks. Hugona Kołłątaja, duchownego i filozofa oraz Stanisława Małachowskiego. Ustawa zasadnicza zniosła liberum veto, wprowadziła trójpodział władzy, ograniczyła rolę senatu. Zniosła wolną elekcję i wprowadziła dziedziczność tronu. Uznała chłopów za część narodu oraz zagwarantowała tolerancję religijną. Twórcy konstytucji określali ją jako „ostatnią wolę
i testament gasnącej Ojcz
yzny”.

Uczniowie klasy VI chcąc upamiętnić to doniosłe wydarzenie jakim było uchwalenie konstytucji przygotowali on-line krótką inscenizację opowiadającą o okolicznościach w jakich uchwalono konstytucję. Przygotowana część artystyczna zaprezentowana zostanie w formie on-line młodszym kolegom i koleżankom, aby pamiętali o tych dniach i rozumieli ich istotę i ważność.Całą społeczność szkolną zachęcamy do uczczenia tych ważnych dla nas Polaków świąt.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *