Informacja o wynikach rekrutacji do Przedszkola w Łące


Zgodnie z Zarządzeniem nr 460/2020 Wójta Gminy Trzebownisko z dnia 31.01.2020r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że:

  lista kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do przyjęcia, do Przedszkola w Łące została wywieszona na drzwiach wejściowych do budynku szkoły.

Zwracam się z prośbą o telefoniczne potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do Przedszkola w Łące pod numerem telefonu 17 7721267 w godz. od 9.00 do 13.00, do dnia 9 kwietnia 2020r.

Dyrektor Zespołu Szkół

Zofia Pasierb


Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *