Informacja o wynikach rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej w Łące


Zgodnie z Zarządzeniem nr 464/2020 Wójta Gminy Trzebownisko z dnia 31.01.2020r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz na podstawie art.154 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (DZ.U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm) i na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że:

       lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, do klasy I szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Łące została wywieszona na drzwiach wejściowych do budynku szkoły,

       dzieci, których rodzice złożyli wnioski zostały zakwalifikowane do przyjęcia.

Zwracam się z prośbą o telefoniczne potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Łące pod numerem telefonu 17 7721267 w godz. od 9.00 do 13.00, do dnia 3 kwietnia 2020r.

Dyrektor Zespołu Szkół

Zofia Pasierb

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *