INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA W ŁĄCE

Dyrektor Zespołu Szkół w Łące ogłasza z dniem 02.03.2020r. rekrutację do Przedszkola w Łące na 17 wolnych miejsc.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać TUTAJ lub w sekretariacie szkoły.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola:

– rodzic dziecka/opiekun prawny w terminie od 02 do 20 marca 2020r., powinien złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

– w terminie od 23 do 27 marca 2020r. komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz załączonymi dokumentami. Przewodniczący komisji dokona czynności, o których mowa w art. 157 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.

– w dniu 06 kwietnia 2020r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół w Łące listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

– rodzic /opiekun prawny w terminie od 7 do 9 kwietnia 2020r. jest zobowiązany potwierdzić w sekretariacie Zespołu Szkół w Łące wolę przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

– w dniu 14 kwietnia 2020r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół w Łące listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Terminy dotyczące postępowania uzupełniającego zostały przedstawione w treści zarządzenia nr 460/2020 Wójta Gminy Trzebownisko z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021.


ZARZĄDZENIE NR 460/2020 WÓJTA GMINY TRZEBOWNISKO


 

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *