INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁĄCE

Dyrektor Zespołu Szkół w Łące ogłasza z dniem 09.03.2020r. rekrutację do klasy I Szkoły Podstawowej w Łące.

Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Łące można pobrać TUTAJ  lub w sekretariacie szkoły.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły:

– rodzic dziecka/opiekun prawny w terminie od 09 do 20 marca 2020r., powinien złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

– w terminie od 23 do 26 marca 2020r. komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji wniosków o przyjęcie do szkoły wraz załączonymi dokumentami. Przewodniczący komisji dokona czynności, o których mowa w art. 157 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.

– w dniu 30 marca 2020r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół w Łące listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

– rodzic /opiekun prawny w terminie do 03 kwietnia 2020r. jest zobowiązany potwierdzić w sekretariacie Zespołu Szkół w Łące wolę przyjęcia dziecka do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia.

– w dniu 08 kwietnia 2020r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół w Łące listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I szkoły podstawowej.

Terminy dotyczące postępowania uzupełniającego zostały przedstawione w treści zarządzenia nr 464/2020 Wójta Gminy Trzebownisko z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021.

 

ZARZĄDZENIE NR 464/2020 WÓJTA GMINY TRZEBOWNISKO


 

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *