EWD – część matematyczno – przyrodnicza

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

 1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-2012.
  Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 81.
 2. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2009-2011.
  Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 74.
 3. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2008-2010.
  Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 76.
  W połączonej bazie wyników egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu po szkole podstawowej dla tego gimnazjum brakuje ponad 10% danych. Może to być wynikiem problemów z połączeniem wyników gimnazjalnych ze sprawdzianem. W związku z tym wyznaczenie pozycji szkoły na wykresie może być mniej precyzyjne.

 

ewd trzyletnie MP

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *