75 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY SWIATOWEJ


II wojna 2Agresywna polityka Adolfa Hitlera doprowadziła do wybuchu konfliktu zbrojnego między Polską a Niemcami. Rozpoczął się on 1 września 1939 r., a do historii przeszedł pod nazwą II wojny światowej. O godzinie 4.45 zacumowany w porcie gdańskim pancernik „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał polskiej placówki wojskowej na Westerplatte. Znajdowała się ona na terenie Wolnego Miasta Gdańska i miała bronić się tylko przez kilkanaście godzin. 17 września 1939 r. wschodnią granicę Rzeczpospolitej przekroczyła Armia Czerwona. Pretekstem była ochrona mniejszości białoruskiej i ukraińskiej, w rzeczywistości zostało to uzgodnione wcześniej w tajnym protokole do paktu Ribbentrop-Mołotow. 28 września 1939 r. Niemcy i ZSRR podpisały układ o przyjaźni i granicach, w którym dzieliły Polskę między siebie. Podczas kampanii polskiej zginęło 77 tysięcy polskich oficerów i żołnierzy dodatkowo 700 tysięcy dostało się do niewoli niemieckiej lub sowieckiej.

II wojnę światową w Europie zakończyło zdobycie Berlina 8 maja 1945 r. III Rzesza podpisała akt bezwzględnej kapitulacji. Po klęsce Niemiec nadal trwała walka na Dalekim Wschodzie. W sierpniu 1945 r. przyłączył się do niej Związek Radziecki. Walki zakończyło zrzucenie przez Amerykanów bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki. Bezwarunkowa kapitulacja Japonii została podpisana 2 września 1945 r.

W konflikcie wzięło udział ponad 60 państw i 110 milionów żołnierzy, zginęło 50 milionów ludzi, a 35 milionów odniosło rany. Skutkiem działań wojennych były również ogromne straty materialne. Wiele miast uległo zniszczeniu. Oprócz domów mieszkalnych, fabryk, mostów, dróg ucierpiały również zabytki. Powojenny świat podzielił się na dwa bloki militarne, z których jeden pozostał pod przywództwem ZSRR, a drugi USA.

W Zespole Szkół w Łące można obejrzeć gazetkę poświęconą 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

 

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *