Wycieczka edukacyjna do Skansenu Archeologicznego „Karpacka Troja”


26 września bieżącego roku, uczniowie klasy V, VI A i VI B uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Skansenu Archeologicznego „Karpacka Troja” w Trzcinicy. W Trzcinicy odkryto jedną z pierwszych silnie ufortyfikowanych osad znanych z terenu Polski, która powstała w początkach epoki brązu, ponad 4000 lat temu! Ze względu na rangę tego odkrycia, chronologię oraz wyraźne wpływy południowo-europejskie miejsce to nazwane zostało Karpacką Troją. Miejsce w którym powstał Skansen należy do najważniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce wyjątkowym znaczeniu dla poznania pradziejów całej Europy Środkowo-Wschodniej. W trakcie prac wykopaliskowych, zwłaszcza tych prowadzonych od 1991 r przez Jana Gancarskiego, odkryto tu ponad 160 tys. zabytków, na które składają się naczynia, wyroby z ceramiki, krzemienia i kamienia, kości i rogu, a także brązu i żelaza. Wiele z nich jest zabytkami unikatowymi, uznawanymi za wspaniałe dzieła dawnej sztuki i rzemiosła.

 

Uczniowie zwiedzili osadę wczenośredniowieczną i dowiedzieli się jak wyglądało życie codzienne ludzi żyjących w tamtych czasach. Z wieży widokowej o wysokości ponad 30 m mieli okazje podziwiać krajobraz. Mieli również możliwość udziału w przygotowanych dla nich zajęciach o charakterze edukacyjnym.

Grupa pierwsza uczestniczyła w zajęciach „Słowiańskim ornamentem zdobione …” Podczas zajęć uczniowie własnoręcznie zdobili płócienną eko-torbę – która stała się pamiątką ze skansenu. Motywy zdobnicze wykorzystywane na zajęciach zainspirowane zostały ornamentyką odkrywaną na zabytkach wczesnośredniowiecznych.

Grupa druga brała udział w warsztatach łuczniczych. Zajęcia te miały na celu zapoznanie uczestników z najsłynniejszą bronią świata. Obejmowały część teoretyczną, w trakcie której przedstawione zostały różne typy łuków oraz metody jego produkcji oraz część praktyczną w postaci nauki posługiwania się łukiem na strzelnicy.

Małgorzata Mikłoś

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *