Informacja o czasowym zawieszeniu zajęć w II grupie (Jeżyki) Przedszkola w Łące


W dniach 3.03 – 8.03.2021r. zostają zawieszone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla grupy II Przedszkola w Łące. Decyzja została wydana za zgodą Organu Prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie. Jednocześnie zgodnie z zaleceniami PPIS w Rzeszowie zwracamy się z prośbą, aby opiekunowie sprawujący prawną (faktyczną) pieczę nad małoletnimi prowadzili obserwację ich stanu zdrowia oraz swojego pod kątem objawów choroby COVID-19. Wskazane jest również, by dzieci i rodzice ograniczyli kontakty z otoczeniem z powodu zagrożenia przeniesienia zachorowania na inne osoby.


Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.