Zajęcia pozalekcyjne 2017/2018


WYKAZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH REALIZOWANYCH W ZESPOLE SZKÓŁ  W ŁĄCE W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2017/2018


L.p.

Nazwisko i imię nauczyciela

Rodzaj prowadzonych zajęć

Dzień tygodnia
i godziny zajęć

Uwagi

1.      

Babula Joanna

Kółko polonistyczne – przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego dla kl. III gim.

poniedziałek

godz. 13.35 – 14.20

co drugi tydzień (1/3)

2.      

Bal-Krasowska Agnieszka

Zajęcia logopedyczne

 

wtorek

godz. 12.45 – 13.15

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla kl. II s.p.

czwartek

godz. 12.45 – 13.30

co drugi tydzień (1/3)

Zajęcia rozwijające uzdolnienia dla kl. II s.p.

czwartek

godz. 12.45 – 13.30

co drugi tydzień (2/4)

Kółko ortograficzne
dla kl. II s.p.

poniedziałek

godz. 12.45 – 13.30

co drugi tydzień (1/3)

Zajęcia na świetlicy profilaktyczno-wychowawczej

piątek

godz. 12.30 – 15.30

 

W ramach świetlicy profilaktyczno – wychowawczej

3.      

Bojda Dorota

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
 z geografii dla kl. III gim.

 

 

Kółko chemiczne

piątek

godz. 8.00 – 8.45

z projektu

4.

Bryg Agnieszka

Kółko j. angielskiego przygotowujące do egzaminu dla kl. III gim.

poniedziałek

godz. 13.35 – 14.20

co drugi tydzień (2/4) od 25.09

Kółko j. angielskiego
dla kl. V

piątek

godz. 13.35 – 14.20

od 22.09

 

5.

Ks.Buchowski Andrzej

Spotkania z kl.III gim. –  przygotowanie do bierzmowania

poniedziałek

godz. będą wyznaczane na bieżąco

co drugi tydzień (2/4)

6.

Demków Ewa

Kółko matematyczne

dla kl. IVa

poniedziałek

godz. 13.35 – 14.20

 

Zajęcia pozalekcyjne z fizyki przygotowujące do egzaminu dla kl. III gim.

środa

godz. 13.35 – 14.20

co drugi tydzień

7.

Drzał Sylwia

Kółko j. angielskiego
dla kl. VII

czwartek

godz. 13.35 – 14.20

co drugi tydzień

od 14.09

8.

Durak Joanna

Kółko muzyczne

 środa

godz. 12.45 – 13.30

 

9.

Gaweł – Stochla Magdalena

Zajęcia na świetlicy profilaktyczno-wychowwczej

poniedziałek

godz. 13.35 – 14.20

środa

godz. 12.45 – 13.30

W ramach świetlicy profilaktyczno– wychowawczej

Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze

wtorek

godz. 12.30 – 15.30

z projektu

10.

Gnat Urszula

Kółko zajęć rekreacyjno-sportowych dla kl. I

środa

godz. 12.45 – 13.30

z projektu

Kółko plastyczno-techniczne

poniedziałek

godz. 12.45 – 13.30

 

11.

Kogut Barbara

Kółko polonistyczne
dla kl. III s.p.

poniedziałek

godz. 11.40 – 12.25

co drugi tydzień

Kółko matematyczno – przyrodnicze dla kl. III s.p.

poniedziałek

godz. 11.40 – 12.25

co drugi tydzień (1/3)

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla kl. III s.p.

czwartek

godz. 11.40 – 12.25

 

12.

Kurpaska Anna

Kółko z przyrody

czwartek

godz. 7.10 – 7.55

 

13.

Ludorowska Lidia

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. niemieckiego

czwartek

godz. 13.30 – 14.20

od 21.09

14.

ks.Łączkowski Marek


Spotkania z LSO i KSM

 

 

15.

Mikłoś Małgorzata

Kółko z historii dla kl. VI

 

wtorek

godz. 13.25 – 14.20

 

Kółko z historii dla kl. II gim.

 

środa

godz. 7.00 – 7.45

 

16.

Sądy- Pytko Magdalena

Kółko edukacji wczesnoszkolnej plastyczno-muzyczne

wtorek

godz. 11.40 – 12.25

z projektu

Kółko edukacji polonistycznej i matematyczno-przyrodniczej

piątek

godz. 10.45 – 11.30

co drugi tydzień (1/3) od 15.09

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

piątek

godz. 10.45 – 11.30

co drugi tydzień (2/4) od 15.09

17.

Sitarz Bożena

Zajęcia dodatkowe z historii
i wiedzy o społeczeństwie przygotowujące do egzaminu dla kl. III gim.

poniedziałek

godz. 14.25 –  15.10

od 02.10.2017r.

18.

Solak Lucyna

Zajęcia wyrównawcze
z j. polskiego
dla kl. IVa i IVb

środa

godz. 13.35 – 14.20

co drugi tydzień

kółko j. polskiego
dla kl. IVa i IVb

środa

godz. 13.35 – 14.20

co drugi tydzień

Zajęcia wyrównawcze
z j. polskiego dla kl. VI i VII

wtorek

godz. 7.00 – 7.45

co drugi tydzień

19.

Sworszt Radosław

Zajęcia sportowe

 czwartek

godz. 14.30 –  15.30

piątek

godz. 14.30 –  15.30

projekt

SKS

Zajęcia sportowe – tenis stołowy

wtorek

godz. 12.30 – 13.30

 

20.

Szuberla Edyta

Kółko matematyczne

 

środa

godz. 13.35 – 14.20

co drugi tydzień

Terapia Pedagogiczna

czwartek

godz. 13.35 – 14.20 grupa I

piątek

godz. 7.00 – 7.45

grupa II

W ramach świetlicy profilakty-
czno – wychowaw -czej

Zajęcia terapeutyczne

czwartek

godz. 11.35 – 13.35

z projektu

21.

Wajda Justyna

Zajęcia rozwijające przygotowujące do konkursu matematycznego
dla kl. VI

poniedziałek

godz. 13.35 –  14.20 środa

godz. 13.35 –  14.20

 

22.

Żyszkiewicz Damian

Zajęcia sportowe – piłka nożna

wtorek

godz. 14.30 –  15.30

czwartek

godz. 14.30 –  15.30

 

 

 


 

 

 

Lp.

 

Nazwisko i imię

 

Rodzaj zajęć

 

Klasa

 

Termin zajęć

1.

Babula Joanna

1.kółko teatralne

2. przygotowanie do egzaminu w formie kółka polonistyczne

 

IIg

IIIg

piątek 13.35-14.20

czwartek 13.35-14.20(co drugi tydzień)

2.

Bojda Dorota

1.zajęcia wyrównawczez chemii

2. kółko rozwijające z chemii

 

I – IIg

 

Ig

wtorek 14.25-15.10

 

wtorek 14.25-15.10

(wymiennie)

3.

Bryg Agnieszka

1.przygotowanie do sprawdzianu

2. przygotowanie do egzaminu

– kółko j. angielskiego/zajęcia wyrównawcze (wymiennie)

3. przygotowanie do egzaminu

– kółko j. angielskiego

 

VI

 

IIIg

 

 

IIg

wtorek 13.35-14.20

 

wtorek 14.25-15.10

 

 

czwartek 13.35-14.20

 

4.

Demków Ewa

1.zajęcia z fizyki przygotowujące do egzaminu– kółko/zajęcia wyrównawcze

2. zajęcia wyrównawcze z fizyki

 

IIIg

 

 

IIg

wtorek 14.25-15.10

(co drugi tydzień wymiennie)

środa 13.35-14.20

 

5.

Durak Joanna

1.kółko muzyczne

IV-VI i IIIg

czwartek 13.35-14.20

 

6.

Gnat Urszula

1. kółko polonistyczne

2. zajęcia wyrównawcze

3. zajęcia plastyczne

II

II

II

piątek 11.40-12.25

środa 11.40-12.25

poniedziałek 12.45-13.30

 

7.

Mikłoś Małgorzata

 

1.zajęcia wyrównawcze z historii

2. zajęcia przygotowujące do sprawdzianu – kółko historyczne

 

IIg

 

VI

piątek 7.10-7.55

 

czwartek 14.25-15.10

8.

Gołojuch Barbara

1. zajęcia wyrównawcze/zajęcia rozwijające zainteresowania

3. kółko plastyczne

 

 

 

III

 

 

III

piątek 11.40-12.25

 

 

środa 11.40-12.25

9.

Kurpaska Anna

1.kółko z przyrody

2. kółko z biologii

3. zajęcia przygotowujące do egzaminu

4. zajęcia wyrównawcze – doraźne

 

V

Ig

IIIg

 

IV, V/ IIg

wtorek 7.00-7.45

piątek 7.00-7.45

środa 7.00-7.45

 

czwartek 7.00-7.45

 

10.

Ludorowska Lidia

1. kółko j. niemieckiego rozwijające uzdolnienia

I-IIIg

 

środa 13.35-14.20

 

 

11.

Mamczur Magdalena

1.kółko j. angielskiego rozwijające uzdolnienia

2. zajęcia rozwijające uzdolnienia

 

Ig

 

V

wtorek 7.10-7.55

 

wtorek 12.45-13.30

13.

Ks. Rafacz Wiesław

1.kółko przedmiotoweprzygotowanie do Sakramentu Bierzmowania

 

IIg

wtorek 17.00-18.00

14.

Ks. Ryczek Tomasz

1.kółko przedmiotowe – przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania

2. zajęcia sportowe

 

3. Dziewczęca Służba Maryjna

IIIg

 

 

III-VI i I-IIIg

 

III-VI i I-IIIg

 

środa 17.00-18.30

 

 

sobota 9.00-11.00

 

sobota 15.00-17.00

15.

Sądy-Pytko Magdalena

1.zajęcia wyrównawcze/ zajęcia rozwijające zdolności

2.kółko artystyczne

Ia

 

Ia

 

 

czwartek 11.40-12.25 (co drugi tydzień zamiennie)

wtorek 12.45-13.30

 

16.

Sitarz Bożena

1. kółko historyczne

2. zajęcia wyrównawcze

IV

IIIg

 

piątek 12.45-13.30

środa 13.35-14.20

17.

Serwińska Iwona

1. kółko j. polskiego przygotowujące do sprawdzianu

VI

poniedziałek 7.10-7.55 (co drugi tydzień)

 

18.

Sworszt Radosław

1. zajęcia sportowe – sekcja tenisa stołowego

2. kółko fotograficzne

IV-IIIg

 

VI

 

wtorek 13.30-15.00

 

piątek 14.30-15.30

19.

Szuberla Edyta

1. zajęcia wyrównawcze

 

2. kółko matematyczne

 

VI

 

IIIg

środa 12.45-13.30

(co drugi tydzień)

czwartek 13.35-14.20(co drugi tydzień)

 

20.

Gorczyca Agnieszka

 

1. zajęcia wyrównawcze z matematyki

 

IV, V

wtorek 13.35-14.20

21.

Żyszkiewicz Damian

1.zajęcia sportowe – piłka nożna dziewcząt

2. zajęcia sportowe- piłka nożna chłopców

 

IV-V i Ig – IIg

 

I-IIIg

środa 14.25-15.10

 

czwartek 14.25-15.10

 

22.

Bal – Krasowska Agnieszka

1. zajęcia wyrównawcze

2. zajęcia rozwijające uzdolnienia

3. kółko plastyczne

 

 

Ib

Ib

 

Ib

 

poniedziałek 12.45-13.30

poniedziałek 12.45-13.30

(zamiennie)

piątek 11.40-12.25

23.

Gaweł-Stochla Magdalena

1. zajęcia logopedyczne

I grupa przedszkolna

środa14.30-15.30

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.