70 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO


powstanie warszawskiePo klęsce kampanii wrześniowej Polacy nie pogodzili się z utratą niepodległości. Na obszarach znajdujących się pod okupacją niemiecką i radziecką powstawały organizacje niepodległościowe. W kraju tworzono tajne organy państwowe podlegające rządowi działającemu na emigracji. Powstające organizacje na ziemiach polskich wchodziły w skład Polskiego Państwa Podziemnego. Najliczniejszą z nich była Armia Krajowa – AK, która zorganizowała powstanie warszawskie.

Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. w okupowanej przez niemieckie wojska Warszawie. Miało na celu wyzwolenie stolicy spod okupacji hitlerowskich Niemiec. Powstanie wybuchło o godzinie 17:00, nazwanej godziną „W” – od słów WOLNOŚĆ i WYBUCH. Walki toczyły się niemal o każdą kamienicę. Początkowo siłom AK, liczącym w Warszawie około 50 tysięcy ludzi udało się opanować Śródmieście i inne dzielnice. Kiedy Niemcy użyli czołgów i samolotów, Polacy zostali wyparci z zajmowanych pozycji.  W powstaniu warszawskim brały udział również dzieci.  Ich miłość do Ojczyzny była tak wielka, że porzuciły zabawę i aktywnie włączyły się w pomoc dorosłym w walce o wyzwolenie miasta. Bez ich wsparcia, realizacja wielu zadań byłaby po prostu niemożliwa. To one wzięły na siebie trud przekazywania ważnych informacji, przenosząc je często kanałami z jednego na drugi koniec miasta. Pełniły rolę tzw. łączników, czyli listonoszy czasu wojny.  Wielu najmłodszych patriotów tak bardzo chciało pomóc w walce z wrogiem, że zawyżało swój wiek, byle tylko przyłączyć się do walki.  Na cześć dzieci, które brały udział w bohaterskim zrywie, w Warszawie stanął Pomnik Małego Powstańca, który stanowi hołd złożony najmłodszym żołnierzom. 

Kapitulacja powstania nastąpiła 2 października 1944 r. Przyjmuje się, że w czasie powstania zginęło 180 tysięcy cywilów. Liczba zabitych i rannych po stronie niemieckiej wynosiła ponad 10 tysięcy. Po upadku powstania Hitler wydał rozkaz zburzenia Warszawy. Do stolicy wkroczyły specjalne oddziały, które przy pomocy miotaczy ognia niszczyły ocalałe budynki.

Od 17 września 2014 r. w Zespole Szkół w Łące można oglądać wystawę poświęconą powstaniu warszawskiemu.

26 i 27 września 2014 r. w Zespole Szkół w Łące wywieszone zostaną flagi jako upamiętnienie 75 rocznicy powstania Państwa Podziemnego.

 

Po klęsce kampanii wrześniowej Polacy nie pogodzili się z utratą niepodległości. Na obszarach znajdujących się pod okupacją niemiecką i radziecką powstawały organizacje niepodległościowe. W kraju tworzono tajne organy państwowe podlegające rządowi działającemu na emigracji. Powstające organizacje na ziemiach polskich wchodziły w skład Polskiego Państwa Podziemnego. Najliczniejszą z nich była Armia Krajowa – AK, która zorganizowała powstanie warszawskie.

Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. w okupowanej przez niemieckie wojska Warszawie. Miało na celu wyzwolenie stolicy spod okupacji hitlerowskich Niemiec. Powstanie wybuchło o godzinie 17:00, nazwanej godziną „W” – od słów WOLNOŚĆ i WYBUCH. Walki toczyły się niemal o każdą kamienicę. Początkowo siłom AK, liczącym w Warszawie około 50 tysięcy ludzi udało się opanować Śródmieście i inne dzielnice. Kiedy Niemcy użyli czołgów i samolotów, Polacy zostali wyparci z zajmowanych pozycji.  W powstaniu warszawskim brały udział również dzieci.  Ich miłość do Ojczyzny była tak wielka, że porzuciły zabawę i aktywnie włączyły się w pomoc dorosłym w walce o wyzwolenie miasta. Bez ich wsparcia, realizacja wielu zadań byłaby po prostu niemożliwa. To one wzięły na siebie trud przekazywania ważnych informacji, przenosząc je często kanałami z jednego na drugi koniec miasta. Pełniły rolę tzw. łączników, czyli listonoszy czasu wojny.  Wielu najmłodszych patriotów tak bardzo chciało pomóc w walce z wrogiem, że zawyżało swój wiek, byle tylko przyłączyć się do walki.  Na cześć dzieci, które brały udział w bohaterskim zrywie, w Warszawie stanął Pomnik Małego Powstańca, który stanowi hołd złożony najmłodszym żołnierzom. 

Kapitulacja powstania nastąpiła 2 października 1944 r. Przyjmuje się, że w czasie powstania zginęło 180 tysięcy cywilów. Liczba zabitych i rannych po stronie niemieckiej wynosiła ponad 10 tysięcy. Po upadku powstania Hitler wydał rozkaz zburzenia Warszawy. Do stolicy wkroczyły specjalne oddziały, które przy pomocy miotaczy ognia niszczyły ocalałe budynki.

 

Od 17 września 2014 r. w Zespole Szkół w Łące można oglądać wystawę poświęconą powstaniu warszawskiemu.

26 i 27 września 2014 r. w Zespole Szkół w Łące wywieszone zostaną flagi jako upamiętnienie 75 rocznicy powstania Państwa Podziemnego.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.