Witaj na stronie Zespołu Szkół w Łące
Egzamin ósmoklasisty PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 12 czerwca 2020 11:44

W dniach od 16, 17, 18 czerwca 2020 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty.

Informacje na temat egzaminu znajdują się pod poniższymi linkami:

 

Harmonogram egzaminów, Komunikaty o przyborach i dostosowaniach:

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=2019010312000373&;kom#komunikaty


Informator część ogólna:

"http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=2019010312000373&;inf#informatory"inf#informatory


Organizacja:

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=2019010312000373&;org#organizacja


Wytyczne w zakresie bezpieczeństwa - przeprowadzanie egzaminów :

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

 
Szkoła Podstawowa w Łące otrzymała laptopy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 12 czerwca 2020 11:40

8 czerwca br. Wójt Gminy Trzebownisko Pan Lesław Kuźniar przekazał Szkole Podstawowej w Łące dwa laptopy dla uczniów i jeden laptop dla nauczyciela, zakupione w ramach projektu grantowego pn. ZDALNA SZKOŁA - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

 
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach tego projektu Gmina Trzebownisko pozyskała grant w kwocie 80.000,00 złotych na zakup komputerów. Zakupiono 32 laptopy, które w dniu 8 czerwca Wójt Gminy Trzebownisko Pan Lesław Kuźniar przekazał szkołom z terenu gminy.

 
Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Łące Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 06 maja 2020 21:52

zarzadzenie7 2020

 
Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 27 kwietnia 2020 14:12

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia. 

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności jednostek systemu oświaty.

Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

Dodatkowo opublikowany został harmonogram egzaminów. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.

(Informacja przekazana przez MEN)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 
Informacja o wynikach rekrutacji do Przedszkola w Łące PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 07 kwietnia 2020 11:50

Zgodnie z Zarządzeniem nr 460/2020 Wójta Gminy Trzebownisko z dnia 31.01.2020r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że:

-  lista kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do przyjęcia, do Przedszkola w Łące została wywieszona na drzwiach wejściowych do budynku szkoły.

Zwracam się z prośbą o telefoniczne potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do Przedszkola w Łące pod numerem telefonu 17 7721267 w godz. od 9.00 do 13.00, do dnia 9 kwietnia 2020r.

Dyrektor Zespołu Szkół

Zofia Pasierb


 
Informacja o wynikach rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej w Łące PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 30 marca 2020 15:14

Zgodnie z Zarządzeniem nr 464/2020 Wójta Gminy Trzebownisko z dnia 31.01.2020r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz na podstawie art.154 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (DZ.U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm) i na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że:

-       lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, do klasy I szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Łące została wywieszona na drzwiach wejściowych do budynku szkoły,

-       dzieci, których rodzice złożyli wnioski zostały zakwalifikowane do przyjęcia.

Zwracam się z prośbą o telefoniczne potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Łące pod numerem telefonu 17 7721267 w godz. od 9.00 do 13.00, do dnia 3 kwietnia 2020r.

Dyrektor Zespołu Szkół

Zofia Pasierb

 
KOMUNIKAT PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 18 marca 2020 20:39

Informuję, że z dniem dzisiejszym, tj. 19 marca 2020r., aż do odwołania, Zespół Szkół w Łące nie będzie czynny dla osób zainteresowanych. Wszystkie sprawy można załatwiać telefonicznie pod numerem (17) 7721267 i za pośrednictwem poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w godzinach od  900 do 1300. W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa należy wcześniej skontaktować się telefonicznie w  celu ustalenia sposobu załatwienia sprawy. O wszystkich zmianach w organizacji pracy Zespołu Szkół w Łące będziemy informować Państwa na bieżąco.

Dyrektor Zespołu Szkół


 
Informacja na temat obsługi w sprawie Rekrutacji do Przedszkola w Łące i Szkoły Podstawowej w Łące PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 16 marca 2020 14:55

Informacja na temat obsługi w sprawie Rekrutacji do Przedszkola w Łące i Szkoły Podstawowej w Łące

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce, zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w sekretariacie Zespołu Szkół w Łące.

Niezbędną dokumentację dotyczącą rekrutacji można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wątpliwości i pytania można zgłaszać telefonicznie, pod numerem telefonu: 17 7721267.

Dyrektor Zespołu Szkół w Łące


 
WAŻNE! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 12 marca 2020 16:46

W związku z wytycznymi otrzymanymi od przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Gminy Trzebownisko oraz w związku z rosnącą liczbą zakażonych koronawirusem COVID - 19 w Polsce, zwracamy się do rodziców, ABY DOPILNOWALI, żeby ich dzieci przebywały w domu i nie przemieszczały się bez wyraźniej konieczności.

          Decyzja o zamknięciu przedszkoli i szkół podyktowana jest bezpieczeństwem nas wszystkich. Bardzo prosimy o odpowiedzialność za zdrowie i życie swoich dzieci, nas samych i naszych najbliższych – zwłaszcza osób starszych i stosowanie się do komunikatów oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej.


 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁĄCE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 02 marca 2020 22:13

Dyrektor Zespołu Szkół w Łące ogłasza z dniem 09.03.2020r. rekrutację do klasy I Szkoły Podstawowej w Łące.

Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Łące można pobrać TUTAJ  lub w sekretariacie szkoły.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły:

- rodzic dziecka/opiekun prawny w terminie od 09 do 20 marca 2020r., powinien złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

- w terminie od 23 do 26 marca 2020r. komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji wniosków o przyjęcie do szkoły wraz załączonymi dokumentami. Przewodniczący komisji dokona czynności, o których mowa w art. 157 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.

- w dniu 30 marca 2020r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół w Łące listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

- rodzic /opiekun prawny w terminie do 03 kwietnia 2020r. jest zobowiązany potwierdzić w sekretariacie Zespołu Szkół w Łące wolę przyjęcia dziecka do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia.

- w dniu 08 kwietnia 2020r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół w Łące listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I szkoły podstawowej.

Terminy dotyczące postępowania uzupełniającego zostały przedstawione w treści zarządzenia nr 464/2020 Wójta Gminy Trzebownisko z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021.

 

ZARZĄDZENIE NR 464/2020 WÓJTA GMINY TRZEBOWNISKO


 

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 19

Opłata za żywienie

Płatności: od 1 do 8 każdego miesiąca

Opłata stała (dotyczy przedszkola)

nr konta:
699191 0000 2001 0008 5010 0003

Opłata za żywienie

nr konta:
969191 0000 2001 0008 5010 0002

w tytule: imię i nazwisko dziecka oraz okres, za który dokonywana jest wpłata

Dziennik elektroniczny

Przedszkole - galeria zdjęć

Ostatnio dodane zdjęcia

Czas trwania lekcji

0. 7.10 - 7.55

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 9.50 - 10.35

4. 10.45 - 11.30

5. 11.40 - 12.25

6. 12.45 - 13.30

7. 13.35 - 14.20

8. 14.25 - 15.10

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj347
mod_vvisit_counterWczoraj558
mod_vvisit_counterW tym tygodniu1420
mod_vvisit_counterW poprzednim tygodniu5461
mod_vvisit_counterW tym miesiącu2780
mod_vvisit_counterW poprzednim miesiącu27036
mod_vvisit_counterOd początku1157185

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości